Биеното сирење на Вемилк е полномасно сирење со изразито жолта боја и специфична арома. Се приготвува од пастеризирано кравјо млеко, богато со хранливи состојки кои му се потребни на организмот за извршување на секојдневните активности.

Состојки:

  •  мин. 45% млечна маст во сува материја.
  • пастеризирано кравјо млеко,
  • стартер култура,
  • сирило,
  • сол,
  • калциум хлорид.

Препорачливо е да се чува на температура од +2 до +8 ˚C